จำลองทฤษฎี

ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่อง
เพื่อจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้องให้มีความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทำโครงงานได้

โครงงานจำลองทฤษฎี (Theory Simulation)

  • การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
  • การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
  • การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา
  • การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
  • ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
  • ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
  • การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
  • โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
  • โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: